Follow by Email

Sunday, 11 December 2011

Kemahiran Menulis

Pengenalan :

  Menulis ialah pembentukan simbol-simbol tulisan dalam bahasa.Sesuatu penulisan bertujuan untuk menyampaikan,menghubungkan sesuatu mesej,maklumat atau idea kepada pembaca.Menurut pendapat Don Bryn(1979),menulis ialah simbol-simbol grafik yang menggunakan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang-lambang bunyi semasa bercakap.

  Menulis merupakan satu proses untuk menyampaikan buah fikiran,idea dan pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca.Kemahiran menulis mempunyai hubungan yang erat dengan kemahiran bahasa yang lain,iaitu mendengar dan bertutur serta membaca.Justeru,pengajaran kemahiran menulis harus dirancang dengan teliti melalui gabungan jalin kemahiran bahasa supaya murid-murid dapat menyampaikan idea dengan tepat,jelas dan berkesan.Kemahiran menulis amat penting untuk dikuasai disebabkan penulisan merupakan satu bentuk komunikasi yang penting dalam kehidupan harian.

No comments:

Post a Comment